نمایندگی تشک بالینه

فروشگاه ۱ : ولیعصر ، بالاتر از سه راه دکتر بهشتی ، سمت چپ
تلفن : ۸۸۷۰۳۳۸۵

فروشگاه ۲ : یافت آباد شرقی ، جنب بازار موبایل
تلفن : ۶۶۶۹۴۵۴۶